Welkom
in de leeszaal.

Neem plaats en blader door nieuws, verhalen, interviews en anekdotes van onze klanten, de designers en developers en mensen in Nederland en daarbuiten die geïnspireerd zijn door de Solutions van bond.

Wat is SCRUM en wat levert het op?

Wat is SCRUM en wat levert het op?

Scrum is niet zozeer een aanpak, maar eerder een filosofie. Je neemt afscheid van het traditionele blauwdruk denken. Het betreft een manier van werken die voor allerlei soorten veranderingen en projecten toepasbaar is.

Het is de filosofie van ‘see-feel-change’. Oftewel leren door doen. Anders geformuleerd: Beter al doende, met kleine stapjes, succes boeken dan na veel werk het systeem implementeren en falen.

Kenmerken van scrum

Het ontwikkelteam is multi-disciplinair met deelname van opdrachtgever, klant en gebruiker.

Aan de hand van sprints (korte cycli: iteraties) blijft men kort op de bal te zitten. Proeftuinen of pilots van elke volgende sprint zijn essentieel. Om met elkaar te kijken of we op de goede weg zijn. Op basis van inzichten uit de praktijk van alledag zet men dan de volgende stap/sprint. Waarbij feedback van gebruiker, klant, opdrachtgever essentieel is. Om zo direct tot aanpassingen te kunnen komen.

Verschillende rollen in het scrumteam

Scrum werkt met drie rollen:

 • Scrumteam
  Zelforganiserend multidisciplinair team
  Leden voelen gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het resultaat

 • Product Owner
  Nauw betrokken opdrachtgever die productverantwoordelijkheid draagt bepaalt prioriteiten, geeft richting en heeft mandaat om besluiten te nemen

 • Scrum Master
  Laat het team optimaal presteren
  Zorgt voor overzicht, snelheid, reflectie en bewaakt het proces.

Meetings

Het Scrumproces kent een vast ritme. De ceremonies volgen altijd in dezelfde volgorde.

 • De projectstart
  Het team en de product owner bespreken wat het doel is, welke resultaten opgeleverd moeten zijn aan het eind van het project, wat de deadline is, hoeveel budget er beschikbaar is en welke mensen aan het project werken.

 • Sprintplanning
  In een korte tijdsperiode (sprint) worden onderdelen van het project uitgewerkt. Het werk voor de komende sprint plant het team met de product owner in de sprintplanning.

 • Daily Stand up
  Het team van bond bespreekt dagelijks in 15 minuten de voortgang van het project en eventuele knelpunten. En inderdaad staand.

 • Review
  De oplevering en demo's van de resultaten van de sprint. Dit is het moment voor de stakeholders/klanten/burgers om feedback te geven.

 • Retrospective
  Het team evalueert zijn prestaties en maakt werkafspraken om het teamproces te verbeteren. De sprint is afgerond en de nieuwe sprint start met een nieuwe sprintplanning.

Agile wordt omschreven met woorden als behendigheid, lenigheid, lichtheid, snelheid, scherpte, kracht, focus, precisie en aanpassingsvermogen.

Lijsten

Bij bond for web solutions gebruiken we verschillende lijsten met sticky notes. Dit zijn hulpmiddelen om het werkproces voor iedereen transparant en overzichtelijk te maken. De lijsten zijn:

 • Product Backlog
  Een geprioriteerde lijst met alle kenmerken en eisen van het eindproduct. Deze wordt bij de projectstart gemaakt en onderweg continu geactualiseerd. Wij werken met basecamp om het voor jou zo transparant en inzichtelijk mogelijk te maken.

 • Sprint Backlog
  Een geselecteerde verzameling product backlog items voor de sprint. Deze maak je elke sprint opnieuw.

 • Definition of Done
  Dit zijn de criteria om na afloop van de sprint te kunnen beoordelen of het resultaat voldoet aan de eisen.

 • Scrumbord
  Het bekendste hulpmiddel van Scrum. Op een bord met de kolommen To do, Busy en Done. Onder To do hangt het team al haar taken van de huidige sprint en verplaatst deze post-its naar Busy en Done tijdens de Stand ups. Aan het eind van de sprint hangt alles op Done en zijn de sprintresultaten klaar, op naar de volgende sprint!

Wat zijn de voordelen om te werken met scrum?

 1.  leren van het experimenteren
 2.  snelheid en flexibiliteit (geen dikke plannen maar schetsen)
 3.  accountability (werken op basis van transparantie en het team evalueert het eigen werk).

Dit vergt een cultuur van zelf-organiseren die ondernemerschap stimuleert en waarbij leiderschap van elk teamlid centraal staat.

Snel kunnen ontwikkelen

Software levert pas geld op als het in gebruik is. Daarom is het belangrijk om een snelle time-to-market te realiseren. 

Prioriteiten stellen

Door goed te prioriteren kunnen wij de functionaliteit met de meeste waarde het eerst klaar hebben, waardoor uw terugverdientijd aanzienlijk wordt verkort. Namelijk de software kan snel in gebruik worden genomen en gaat nu zijn waarde voor de gebruikers laten zien.

De voordelen van Scrum

 1.  Iedere twee weken vindt een oplevering plaats van werkende software, hierdoor is de softwarekwaliteit hoger en stabieler.
 2. Prioriteiten kunnen steeds opnieuw worden bepaald en bijgesteld.
 3. Veranderingen door voortschrijdend inzicht is altijd mogelijk.
 4. Kortere doorlooptijd van projecten, dankzij het werken met multidisciplinaire teams.
 5. De belangrijkste of meest waardevolle functies, zijn als eerste klaar.