Disclaimer

Door het bezoeken van deze website wordt u geacht kennis te hebben genomen van onderstaande bepalingen, deze te begrijpen en deze te hebben geaccepteerd. Bond for web solutions is niet aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan of kan ontstaan door onvolkomenheden of onjuistheden in de informatie op deze website of in het functioneren hiervan.

Informatie op onze websites

Bond for web solutions doet zijn uiterste best om steeds correcte en actuele informatie te verschaffen op deze website en onze andere platformen. Desondanks bestaat de kans dat bepaalde informatie op een bepaald moment niet meer compleet, actueel of accuraat is.

Bond for web solutions behoudt zich het recht voor de informatie op deze websites op elk moment aan te passen en hoeft hierover geen mededeling te doen. De op de websites verstrekte juridische informatie is van algemene aard en dient niet te worden beschouwd als passend juridisch advies in een concreet geval.

U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op onze websites. In geval van een juridisch probleem adviseren wij u daarom contact op te nemen met ons. Dat kan heel eenvoudig door te bellen naar 010-7371750 of maak gebruik van het contactformulier.

De informatie op onze websites, in de nieuwsbrieven en andere uitingen van bond gaat uitsluitend uit van toepasselijkheid van het Nederlandse recht.

Functioneren websites

Bond for web solutions stelt alles in het werk om de websites en platformen goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen vele factoren een rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Maar ook de persoonlijke browser- en/of internetinstellingen van de gebruiker.

Als gevolg hiervan kan bond for web solutions  niet garanderen dat de websites te allen tijde toegankelijk zijn, naar behoren functioneren en/of vrij zijn van virussen. Bond vraagt uw begrip hiervoor.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle uitingen van bond for web solutions zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. De uitingen zijn alleen bestemd voor de bezoeker van de websites of de geadresseerde. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande toestemming van bond of van de geadresseerde.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen en hyperlinks naar websites van derden dienen slechts ter informatie van de gebruiker. Bond heeft geen controle over de inhoud van deze websites en het gebruik van dergelijke links is dan ook geheel voor eigen risico.

Wijzigen van deze disclaimer

Bond for web solutions houdt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. Het is dan ook raadzaam om deze tekst met enige regelmaat te raadplegen.

Gegevens van de organisatie

Naam BOND FOR WEB SOLUTIONS B.V.

Registraties DUNS nummer: 489671702
KVK nummer: 24481765
Vestigingsnummer (NL): 000017431301
Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (NL): 821770998
BTW-nummer Nederland: NL821770998B01

Adres Vlaardingweg 62
3044 CK Rotterdam, The Netherlands (NL)

Deze pagina is voor het laatste bijgewerkt op 28-6-2022.