Welkom
in de leeszaal.

Neem plaats en blader door nieuws, verhalen, interviews en anekdotes van onze klanten, de designers en developers en mensen in Nederland en daarbuiten die geïnspireerd zijn door de Solutions van bond.

Privacywet AVG: unieke kans om relatie met klanten of patiënten te verbeteren

Privacywet AVG: unieke kans om relatie met klanten of patiënten te verbeteren

De nieuwe wet is een goede aanleiding geweest voor organisaties om exact in beeld te brengen welke persoonsgebonden data wordt verzameld en waarvoor die data precies wordt verbruikt. Dat zijn vragen waar een moderne klantgerichte organisatie sowieso een herder antwoord op wil hebben. Hoe is dat in uw organisatie georganiseerd?

Belangrijke kenmerken

Voor klantgerichte organisaties met een effectieve datastrategie is privacy altijd belangrijk geweest. Veel organisaties werken dagelijks aan een betere (digitale) klantervaring. Wat wij bij bond for web solutions zien, is dat succesvolle organisatie de volgende drie kernzaken minimaal hebben geregeld:

  • De verantwoordelijkheid voor data en privacy ligt bij het bestuur van een organisatie;

  • Data en privacy moet ook in de toekomst ‘duurzaam’ en gewaarborgd zijn;

  • Technologie is een hulpmiddel om persoonsgebonden data in beeld te brengen én te managen.

Slimme gereedschappen

Veel organisaties vergeten om snel een compleet overzicht te hebben van alle verzamelde persoonsgegevens. Slimme gereedschappen helpen inzicht te krijgen in de verzamelde gegevens en maken een organisatie veel transparanter. U krijgt vandaag de dag het vertrouwen van klanten of patiënten indien u zorgvuldig met privacy gevoelige data omgaat.

Digitaal platform

Een eenvoudig voorbeeld is dat je gebruikers van een digitaal platform zelf inzicht kunt geven in welke gegevens er worden opgeslagen en bewaard. Dat geeft klanten of patiënten direct inzicht, zijn zelf in control en zorgt voor vertrouwen.

Een ander goed voorbeeld is bij digitale formulieren niet alleen te vragen en ook vooraf uitleg te geven waar de informatie precies voor nodig is en wat de organisatie daar mee gaat doen. Daar ontbreekt het nogal eens aan.

Monitoring

Hetzelfde geldt voor rapportagetools om privacygevoelige informatie doorlopend te monitoren. Zo kan een organisatie blijven sturen op ‘duurzame’ data en privacy.

De AVG is een roep om zaken beter te organiseren, inzichtelijk te maken en te houden. Een transparante organisatie die privacy serieus neemt, voldoet aan de wetgeving en maakt de klant en de patiënt blij en zorgt voor het versterken van de goede, betrouwbare klantrelatie.