Inzichten

Perspectieven op trends die de relatie vormgeven tussen technologie, het bedrijfsleven en mensen

Er is onderzoek en inzicht voor nodig - om tot de beste oplossingen te komen - en daarom steken we daar veel tijd in. Want alleen door kennis te delen, kunnen we samen tot bloei komen.

Haal meer uit uw Microsoft 365 abonnement

Haal meer uit uw Microsoft 365 abonnement

De businesscase om over te stappen naar Microsoft 365 is snel gemaakt; geen eigen Exchange servers meer, geen lastige upgrades of back-ups, al uw data veilig in de cloud én de kosten voor ICT beheer dalen. 

Het aanmelden van nieuwe gebruikers is eenvoudig en kan per maand worden aangepast. Dat scheelt aanzienlijk in de kosten. Daarnaast krijgt u er binnen deze licentie een hele berg ‘gratis’ nieuwe functionaliteit bij. Meer voor minder, wie wil dat nu niet?

Online samenwerken

En wat heeft u daar precies aan? Natuurlijk biedt Microsoft 365 fantastische nieuwe mogelijkheden om online samen te werken en allerlei handige nieuwe functies waarvan u niet eens wist dat u ze bestonden. De keerzijde is echter dat de gemiddelde medewerker door de bomen het bos niet meer ziet.

Samenwerkfuncties en online vergaderen

Diep in de haarvaten van het Microsoft 365 platform zit SharePoint. Weg is die vertrouwde ‘G schijf’ met persoonlijke mappen en waarin u gewend was bestanden met uw collega’s te delen. In plaats daarvan krijgt u one-drive voor uw persoonlijke bestanden, SharePoint voor groepsdata en gaat u samenwerken in ‘groepen’ en teams. Lijkt eenvoudig? Dat is het helaas niet; Deze nieuwe manier van werken vraagt de nodige aanpassing in afspraken en werkwijzen. Nog los van het feit dat veel applicaties continue in ontwikkeling zijn. Denk maar eens aan het online vergaderen met MS Teams.

Het goed begeleiden van deze verandering is de sleutel tot succes. In de praktijk wordt helaas vaak gekozen voor technische oplossingen om de ‘oude’ manier van werken in stand te houden. Veel leveranciers proberen de oude G: schrijf toch op één of andere manier in stand te houden. Dat is vechten tegen de bierkaai.

Training en Begeleiding

Ons advies: niet doen! Met een goede training en begeleiding kunt u de stap naar deze nieuwe manier van werken prima organiseren. Daarbij zijn er praktische hulpmiddelen beschikbaar die het gebruik en de acceptatie sterk vereenvoudigen, zonder terug te grijpen op de oude fileshare gedachte.

De grootste uitdaging bij de implementatie van Microsoft 365 zit dus niet in techniek, maar in het ondersteunen van de ‘business’. Zorgvuldige training en begeleiding is noodzakelijk om deze digitale transformatie succesvol uit te kunnen voeren. Als u dat goed organiseert, kan iedereen de vruchten plukken van Microsoft 365 en SharePoint.