Inzichten

Perspectieven op trends die de relatie vormgeven tussen technologie, het bedrijfsleven en mensen

Er is onderzoek en inzicht voor nodig - om tot de beste oplossingen te komen - en daarom steken we daar veel tijd in. Want alleen door kennis te delen, kunnen we samen tot bloei komen.

Hoe kan digitale transformatie het tekort aan technisch personeel oplossen?

Hoe kan digitale transformatie het tekort aan technisch personeel oplossen?

Het personeelstekort is niet altijd snel en makkelijk op te lossen. Maar er zijn dankzij de moderne technologie en continue IT-innovaties gelukkig wel kansen en methoden om organisaties efficiënter, beter en slimmer te maken. Dit is mogelijk met digitalisering en automatisering. Door processen te digitaliseren en te automatiseren is het mogelijk om medewerkers in het veld effectiever in te zetten.

Energietransitie en digitale transformatie

De energietransitie en digitale transformatie zijn dus twee zaken die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Digitale transformatie biedt namelijk de technologieën en handvatten die nodig zijn om de energietransitie vorm te geven. Waar lopen technische bedrijven vandaag tegen aan en wat zijn de uitdagingen van de toekomst? En welke oplossingen liggen er voorhanden?

De uitdagingen in de (electro)technische sector

Nieuwe producten en diensten, nieuwe marktkansen, innovatieve technologieën, nieuw werk en andere eisen en klantbehoeften: het zijn zaken waar technische bedrijven sowieso mee te maken krijgen. Belangrijkste uitdagingen die vragen om een nieuwe en slimmere manier van werken.

1. Tekort aan geschoold technisch personeel

Het Nederlandse bedrijfsleven kampt momenteel met een stevig tekort aan technisch geschoold personeel, een probleem dat de noodzakelijke verduurzaming en digitalisering van de samenleving kan afremmen. Naast het tekort aan vakmensen speelt ook nog het verlies van kennis en ervaring door de natuurlijke uitstroom van oudere vakprofessionals.

Aan de ene kant moeten technische bedrijven ervoor zorgen dat er voldoende mensen zijn met de kennis en vaardigheden om de huidige infrastructuur en techniek veilig en operationeel te houden. In 2030 zullen er bijvoorbeeld nog steeds veel huishoudens en kantoren zijn die een gasketel als primaire verwarmingsvoorziening gebruiken. En niet alle industriële processen zijn ineens ‘smart’. Al die traditionele installaties vragen periodiek om onderhoud en inspectie.

Aan de andere kant moeten bestaande en nieuwe medewerkers een groeiend aantal nieuwe technieken beheersen. Ze moeten bijvoorbeeld kunnen werken met warmtepompen, zonnecollectoren en sensoren, kennis hebben over het verzamelen en vooral interpreteren van data, maar ook nieuwe diensten kunnen ontwikkelen op basis van data.

2. Toenemend gebruik van informatietechnologie

Nieuwe technieken leiden tot het gebruik van meer informatietechnologie. Alle apparaten worden slimmer, maar daardoor ook afhankelijker van stabiele en vooral ook veilige verbindingen. Voor een ‘slim’ huis is een stabiel internet essentieel. U heeft weinig aan een slimme thermostaat, warmtepomp of lichtsysteem als stabiel internet ontbreekt. Het slim inregelen van een apparaten vraagt om meer kennis van sensoren, software en het omgaan met data.

Dat stelt nieuwe eisen aan de kennis en vaardigheden van werknemers in de technische sector. Hoe zorgt u ervoor dat medewerkers zich blijven ontwikkelen om mee te kunnen met trends? Moet u hier nieuwe expertise voor aantrekken of ligt het antwoord eerder in een nauwere samenwerking met gespecialiseerde IT-partners? Het gebruik van IT in de techniek draait vooral om slimmer en efficiënter werken, en wel met applicaties die een brug bouwen tussen de nieuw opgedane kennis van informatietechnologie én bedrijfsprocessen. Denk ook aan verzamelen, ordenen en delen van kennis binnen de organisatie, zeker ook voor nieuwe collega’s.

3. Klantgerichtheid wordt belangrijker

Waar technische bedrijven vroeger vooral producten of installaties verkochten, draait het tegenwoordig veel meer om het verkopen van diensten die in de behoeften van de klant voorzien. De klant wil een systeem dat het altijd doet, of dit nu een airco of een productielijn is. Die eisen worden vaak vastgelegd in prestatiecontracten: installaties moeten stabiel zijn en ook voldoen aan afgesproken prestatie-indicatoren rond bijvoorbeeld energieverbruik of het percentage van de tijd dat een voorziening storingsvrij blijft werken.

Die toenemende nadruk op en aandacht voor klantgerichtheid vereist een mentaliteitsverandering: organisaties moeten meer denken vanuit de functie van een product of dienst voor de afnemer, vanuit de ’waarde’ die de eindgebruiker ervaart.

Naast specialistische technische kennis worden advisering en dienstverlening steeds belangrijker. Deze servicegerichtheid vergt nieuwe kennis en vaardigheden van technische medewerkers.

Deze servicegerichtheid geeft ook een concurrentievoordeel.

4. Digitale transformatie

Door de grote hoeveelheid data die er beschikbaar is uit apparaten, systemen en gebouwen, is het van belang dat iedereen de juiste informatie beschikbaar heeft op het goede moment. Vroeger was het meestal voldoende om gewoon je werk goed te doen. Tegenwoordig doet de concurrent het ook beter en moet u mee om de beste en snelste service te kunnen leveren.

Hoe kunnen de verschillende datastromen relevante informatie leveren aan de opdrachtgever en hoe kan jij als technische bureau dit faciliteren?

5. Betere samenwerking binnen de keten

Moderne organisaties functioneren binnen een complex ecosysteem van leveranciers en partners. Al die partijen moeten voortdurend met elkaar communiceren om veeleisendere klanten tevreden te stellen. Toch zijn voor het verzamelen en doorgeven van de juiste informatie binnen de keten vaak nog processen en handelingen met menselijke tussenkomst nodig.

Oplossingen tekort technisch personeel

Gelukkig zijn er wel technologieën, processen en oplossingen die technische bedrijven helpen om de bovengenoemde uitdagingen te tackelen. We lichten een paar belangrijke toe.

Gebruik van low-code apps

Low-code biedt op korte termijn een oplossing voor organisaties waar digitalisering nog niet volledig is doorgedrongen of waar de huidige digitalisering niet effectief is. Met low-code kunt u applicaties veel sneller (reken op een 50 tot 60 procent kortere ontwikkeltijd) ontwerpen en bouwen dan op de traditionele ‘high-code-manier’.

Daarnaast zorgt de ontwikkelwijze voor een snellere lancering van nieuwe diensten, het digitaliseren van papieren processen en het samenbrengen van versplinterde ICT-systemen. De waarde zit in snelheid, flexibiliteit en het verkleinen van de kloof tussen business en IT.

Daarnaast biedt low-code uitkomst op de krappe arbeidsmarkt. Low-code consultants zorgen ervoor dat ze een probleem bekijken vanuit de kant van de gebruiker en de business. Waar high-code developers redeneren vanuit technologie, denken low-code consultants vanuit complexe businessprocessen waar een oplossing voor moet komen. Ze hebben wellicht geen traditionele IT-achtergrond, maar wel kennis van hoe digitale toepassingen die businessprocessen kunnen verbeteren.

RFID, AI, machine learning en augmented reality

Technologieën als RFID, machine learning en IoT-sensoren zijn belangrijke, steeds vaker toegepaste hulpmiddelen voor technici. Deze technologieën worden steeds goedkoper en hebben veel praktische toepassingen.

Met AI en machine learning krijgt u bijvoorbeeld realtime-inzicht in prestaties van apparaten en wordt het inplannen van voorspelbaar onderhoud makkelijker. Augmented reality en IoT maken een betere samenwerking mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan complexe installaties waarbij een specialist op afstand meekijkt en instructies geeft. Of trainingen worden gegeven zonder complexe apparaten tot op het bot te moeten ontleden.

Interconnectiviteit en openheid van systemen

Dankzij digitale transformatie is het mogelijk om data tussen apparaten eenvoudig uit te wisselen of te verreiken. Het resultaat? Er ontstaan ononderbroken processen. Open systemen stellen geautoriseerde personen in het hele ecosysteem in staat om op elk apparaat, inclusief mobiel, alle voor hen relevante informatie te bekijken en te beoordelen. En dat precies op het moment dat ze die gegevens nodig hebben om hun werk uit te voeren. Uiteraard op afstand en op locatie.

Field service apps

Door buitendienstmedewerkers uit te rusten met goede field service apps, wordt hun werk een stuk makkelijker. Ze hebben altijd en overal de beschikking over order- en taakinformatie, handleidingen, specificaties, hun werkgeschiedenis of andere documentatie. Alles is digitaal en gekoppeld aan de (digitale) werkbon. Daarnaast kunnen buitendienstmedewerkers gegevens invoeren welke direct beschikbaar zijn voor de mensen op kantoor.

Personaliseren van taken

Een gepersonaliseerd dashboard geeft technische medewerkers de mogelijkheid om taken per dag of opdracht in te zien en te managen. U kunt mensen taken toewijzen op basis van variabelen zoals locatie, ervaring, kennis, vaardigheden en certificeringen. Wanneer een buitendienstmedewerker aankomt op locatie, ziet hij automatisch alle benodigde informatie in zijn of haar app.

Op weg naar het technisch bedrijf van de toekomst

Digitale transformatie, krapte aan technisch geschoold personeel, meer informatietechnologie, veranderende klantbehoeften en meer ketenintegratie: als technisch bedrijf komt er veel op u af.

Gelukkig biedt de moderne technologie een divers scala aan oplossingen waarmee automatisering en meer digitale efficiëntie binnen handbereik komen. Wat wil jij verbeteren?