Inzichten

Perspectieven op trends die de relatie vormgeven tussen technologie, het bedrijfsleven en mensen

Er is onderzoek en inzicht voor nodig - om tot de beste oplossingen te komen - en daarom steken we daar veel tijd in. Want alleen door kennis te delen, kunnen we samen tot bloei komen.

😘 Reik elkaar de hand en schep een ‘bond’, want samen is altijd beter.

😘 Reik elkaar de hand en schep een ‘bond’, want samen is altijd beter.

Eind vorig jaar wisten we het (vrijwel) zeker: veel gekker gaat het niet worden. Maar wat bleek? Dus is het belangrijk – zo net voor de Kerst – stil te staan bij alle mensen die het afgelopen jaar door corona of anderszins zijn geraakt. Qua gezondheid, geluk, verlies, inkomen en levenswerk.

De statistieken spreken juichend over economische veerkracht, maar gaan veelal voorbij aan individueel gedragen leed. Denk aan mensen die het hoofd maar nauwelijks boven water kunnen houden. Jongeren die lijden onder corona-stress. Ondernemers die ondanks alle steun weer helemaal opnieuw moeten beginnen. Nederland kent veel ‘unsung heroes’ die het volle licht verdienen, maar meestal in de schaduw blijven. Dus verdienen zij onze gedachten. Als reisgenoot op de weg terug naar beter.

Voor bond for web solutions is het een veelkleurig jaar geweest. Met donkere tinten en bij tijd en wijle helder licht. Met mooie opdrachten voor geweldige klanten, maar ook met geschrapte projecten omdat het simpelweg even niet kon. Een jaar ook waarin wij als team overeind zijn gebleven, zijn gegroeid, beter en sterker zijn geworden.

Dus zijn wij dankbaar. Dankbaar richting onze relaties, die wij allemaal bij naam zouden willen noemen. Dankbaar dat wij er, ondanks bizarre tijden, met rechte rug mogen staan. Dankbaar voor de creativiteit van het team die ons ook nu doet overstromen van ideeën, plannen en initiatieven. En hoopvol, omdat we weten dat uiteindelijk aan alles een eind komt (dus ook aan de corona-ellende). Mits we het samen doen. Woorden omzetten in daden. En verbinden, in plaats van uitsluiten.

Beleef in dit kader een mooie Kerst! En knoop een krachtig uiteinde aan een ambitieus begin. In de hoop dat wij elkaar in 2022 weer mogen ontmoeten.

Het hele team van bond for web solutions