Inzichten

Perspectieven op trends die de relatie vormgeven tussen technologie, het bedrijfsleven en mensen

Er is onderzoek en inzicht voor nodig - om tot de beste oplossingen te komen - en daarom steken we daar veel tijd in. Want alleen door kennis te delen, kunnen we samen tot bloei komen.

Online community platform bouwen? Zo maak je het tot een succes

Online community platform bouwen? Zo maak je het tot een succes

Met een community verbind je mensen. Onderling én met je organisatie. Middels een online community platform maak je namelijk een schat aan kennis, ervaringen en informatie rondom een bepaald thema beschikbaar voor een specifieke doelgroep. Ontzettend waardevol, maar bij het bouwen van een online community komt veel kijken. Om dit in goede banen te leiden, geven we je in dit artikel vier adviezen voor als je aan de slag gaat met het bouwen van een online community platform.

1.     Betrek de doelgroep actief bij de ontwikkeling

Mensen vinden elkaar steeds vaker online: rondom een zelfde interessegebied, probleem of onderwerp. Je ontwikkelt de community voor déze mensen. Hoe gek is het dan om een platform te bouwen ingegeven vanuit je eigen organisatie, zonder input of inspraak van de mensen waar het uiteindelijk om draait? Betrek leden vanaf het begin intensief bij ontwerp en realisatie, zo vroeg mogelijk. Zo bouw je meteen al aan het community gevoel - zelfs nog voordat het platform live is. Hoe?

 • Neem gebruikers interviews af met community members
 • Laat community members meehelpen met het generen van ideeën
 • Organiseer community- of deelnemers events en ga daar met je doelgroep in gesprek
 • Breng de customer journey van je community members in kaart
 • Deel de roadmap / features die op de planning staan en laat je doelgroep hierover meedenken
 • Test de ontwerp- en UX concepten met de doelgroep in een testlab
 • Ga zo snel mogelijk live met een Minimal Viable Product (MVP) zodat je leert waar de community behoefte aan heeft

Op deze manier sluit je, door nauwgezet te luisteren naar de betrokken mensen, goed aan op de behoefte van je (toekomstige) gebruikers. Betrokkenheid van de doelgroep bij het bouwen van het platform is wat ons betreft dan ook een van de meest waardevolle aspecten die je kunt waarborgen in de ontwikkelfase.

2.     Ontwikkel het community platform iteratief

Misschien ontwikkel je een nieuw community platform, misschien doe je een herbouw. Hoe dan ook: je kunt de inzichten die je volgens voorgaande manieren opdoet alleen goed toepassen wanneer je iteratief ontwikkelt, dus in korte cycli. Stap-voor-stap ontwerp en ontwikkel je steeds een nieuw deel van je community platform, wat je vervolgens test met je community leden.

Je kunt hier ook mockups of prototypes voor gebruiken. De kans op blinde vlekken wordt kleiner en je benut hiermee direct ook één van de grote krachten van een community: diversiteit en betrokkenheid.

Vanuit deze overtuiging werkt bond for web solutions graag agile.

In sprints van telkens twee weken leveren we steeds nieuwe onderdelen van de community op. Die evalueren (en testen) we samen met de klant en de community deelnemers. Inzichten die we hier opdoen passen we direct toe op de sprint van de volgende twee weken. Zo houd je grip op het ontwikkelproces, en word je aan het eind niet geconfronteerd met een community platform dat in de praktijk niet zo blijkt te zijn als je voor ogen had.

3. Voer vaak en structureel testen uit op het community platform

Een belangrijke succesfactor voor een prettig gebruik van het community platform is een uitstekende gebruikerservaring (User Experience) zodat de leden makkelijk en snel de weg kan vinden en  relevante informatie kan vinden. Hoe moeilijker je het maakt om te doen waar hij of zij voor op je community platform komt, hoe lager de betrokkenheid op de community zal zijn.

Je kunt van tevoren best bedenken wat logische navigatie routes zijn of hoe je mensen gebruiksvriendelijk blogs kunt laten posten, maar onze ervaring leert dat het sitegebruik in de praktijk anders uit kan pakken dan vooraf bedacht.

Sterker nog: uit talloze onderzoeken blijkt dat het daadwerkelijke gedrag van mensen vaak verschilt van wat mensen zeggen te doen. Daarom zijn wij voorstander van het uitvoeren van verschillende testen op het community platform:

Test labs & prototypes
Nieuwe functionaliteiten test je in een test lab met prototypes. Dit werkt het beste bij nieuwe ideeën en situaties waarin je nog niet een groot volume aan deelnemers of traffic hebt.

Usability tests
Met usability tests achterhaal je usability problemen, maar je hebt ook weer op een andere manier contact met je doelgroep. Bovendien kun je het ook goed combineren met een interview. Kijk en luister.

A/B testen
Een andere manier om op basis van feiten - en niet op basis van aannames - beslissingen te nemen, is het uitvoeren van A/B testen. Meet het gedrag. Om zinvolle conclusies te trekken heb je hiervoor wel redelijk wat volume qua bezoekverkeer op je testpagina nodig. Wij raden vaak aan om verschillende versies van (onderdelen van) een pagina aan delen van je bezoekers te tonen. Op deze manier zie je zelf in de statistieken van het platform zien hoe deze versies presteren.

Je kunt dan allerlei ideeën en aannames toetsen, zoals:

 • We denken dat een betere onboarding na de eerste registratie leidt tot actiever gebruik van het community platform
 • We denken dat periodieke reminders tot een hogere engagement op het community platform leiden
 • We denken dat links naar gerelateerde onderwerpen bij gesprekken zorgen voor meer betrokkenheid
 • We denken dat door gebruikersprofielen eenvoudig met elkaar te verbinden, leden het community platform beter waarderen en meer gaan gebruiken
 • We denken dat door profielen te wijzen op interessante activiteit (notificaties) mensen het community platform beter waarderen en meer gaan gebruiken

We adviseren rondom je tests altijd hypotheses te formuleren en te benoemen hoe je meet of een test positief of negatief uitpakt. Dus: bij welke meetwaarden is een inzicht statistisch significant? Naarmate je het vaker doet, word je hier vanzelf beter in. Maar vraag ook eens een specialist met je mee te kijken, een verse blik kan nooit kwaad.

4. Bij herontwikkeling: ga voor een soft launch en geen big bang

Als je geen nieuw community platform bouwt maar een bestaande laat herbouwen, heb je te maken met een bestaande grote en actieve achterban. Mensen die nu al bij je community betrokken zijn en regelmatig het platform bezoeken. Zij zijn gewend aan de huidige manier van navigeren en de manier waarop de website is ingericht.

Wanneer zij op een dag naar je community platform navigeren en daar een compleet vernieuwd design, navigatie en inrichting vinden, stuit dat in de eerste periode vaak op weerstand en een daling in gebruik. Ook al zijn in het nieuwe ontwerp navigatiepaden of content structuren beter uitgewerkt dan in de oude versie.

Met een soft launch lanceer je gedurende een periode steeds nieuwe onderdelen van het community platform, in plaats van dat je de geheel vernieuwde website in één keer lanceert. Zo voorkom je dat teveel nieuwigheid mensen afschrikt en verkort je de tijd dat mensen moeten wennen aan de nieuwe gebruikerservaring of nieuwe functies.

Conclusie: je kunt niet vroeg genoeg beginnen

Een community platform biedt vele voordelen om kennisdeling, samenwerking en co-creatie te stimuleren, maar daarmee moet je eigenlijk al beginnen lang voordat het (vernieuwde) platform live staat. Niet alleen omdat je alleen een platform ontwikkelt wat écht aansluit bij de doelgroep en waarde biedt aan mensen, maar ook omdat je zo al in een vroeg stadium aan je community bouwt. Een community platform voor én door jouw doelgroep!

Aan de slag met de ontwikkeling van een online zorg community?

Bond for web solutions ontwikkelt online community platforms. Gebruiksvriendelijk en doelgroepgericht, zodat mensen elkaar gemakkelijk kunnen vinden, kennis kunnen delen, ervaringen uit kunnen wisselen en kunnen netwerken.

Ook een community platform bouwen?

Martijn Verbeek kan je hier alles over vertellen!