Inzichten

Perspectieven op trends die de relatie vormgeven tussen technologie, het bedrijfsleven en mensen

Er is onderzoek en inzicht voor nodig - om tot de beste oplossingen te komen - en daarom steken we daar veel tijd in. Want alleen door kennis te delen, kunnen we samen tot bloei komen.

Jahooee. Aranka is Agile Project Management Practitioner

Jahooee. Aranka is Agile Project Management Practitioner

Onze collega Aranka van der Zwaard heeft recent de Agile Project Management Practitioner (AgilePM®) certificering behaald en wij zijn ontzettend trots op haar.

Sinds de introductie in 2010 heeft AgilePM zich snel gevestigd als 's werelds leidende raamwerk en certificering voor Agile-projectmanagement, met meer dan 185.000 afgelegde examens wereldwijd.

AgilePM training en certificering is gebaseerd op het AgilePM Handbook, uitgegeven door het Agile Business Consortium. Het handboek biedt een praktische en herhaalbare methodologie die een ideale balans bereikt tussen de standaarden, nauwgezetheid en zichtbaarheid die nodig zijn voor goed projectbeheer, en het snelle tempo, de verandering en de empowerment die door Agile worden geboden. Dan snap je wel dat wij heel trols zijn op Aranka.

Geaccrediteerde training en certificering helpen individuen om:

  • De onderliggende filosofie en principes van AgilePM toe te passen in een projectsituatie
  • De levenscyclus van een Agile-project op de juiste manier te configureren volgens een bepaald scenario
  • Populaire Agile-technieken te identificeren en toe te passen in een projectsituatie, inclusief MoSCoW-prioritering, iteratieve ontwikkeling en timeboxing
  • Rollen en verantwoordelijkheden binnen een Agile-project te begrijpen en toe te wijzen
    Mechanismen voor governance en controle van een Agile-project te begrijpen
  • Hoe de voortgang in een Agile-project te testen, inschatten en meten
  • De Agile-benadering toe te passen voor het beheren van vereisten

Met de AgilePM® certificering is Aranka nu in staat om Agile methoden effectief te implementeren in projecten en zo bij te dragen aan de groei van bond. Wij geloven dat deze certificering een waardevolle aanvulling is op haar professionele vaardigheden en we zijn er zeker van dat zij haar nieuw verworven kennis zal gebruiken om onze projecten nog succesvoller te maken. Gefeliciteerd, Aranka!