Welkom
in de leeszaal.

Neem plaats en blader door nieuws, verhalen, interviews en anekdotes van onze klanten, de designers en developers en mensen in Nederland en daarbuiten die geïnspireerd zijn door de Solutions van bond.

Wat is een design sprint en waarom is het zo belangrijk?

Wat is een design sprint en waarom is het zo belangrijk?

Met een sprint van vijf dagen kom je met de beste oplossing die snel getest kan worden. Het geeft je de mogelijkheid elk idee te creëren en te testen in slechts één week. Een sprint die elk bedrijf kan maken! 

Het boek "Baanbrekende oplossingen binnen vijf dagen" (door Jake Knapp) verwijst ernaar als:

  • Hoe creëer je een nieuw idee?
  • Hoe gaat dit idee er in de praktijk uitzien?
  • Hoe weet je wanneer je de juiste oplossing hebt gevonden?
  • Hoeveel vergaderingen zijn hiervoor nodig?
  • Wordt dit idee door de consument omarmd?

Heb je een idee voor een digitaal product en wil je snel testen of het echt aanslaat bij je doelgroep? Of wil je graag die lange vergaderingen overslaan en belangrijke vragen voor het bedrijf binnen een week kunnen beantwoorden? Nou, dat kan! Met een design sprint ga je in één week van schets naar getest prototype.

Het fenomeen van design sprints bestaat al jaren en wordt steeds vaker ingezet, niet alleen bij technologiebedrijven.

Bond werkt vaak samen met klanten aan nieuwe producten

Bond for web solutions gebruikt de methode van design sprints als jaren. In slechts één week tijd zetten we het probleem om in een oplossing. Zowel de klant als de eindgebruiker zijn daarbij betrokken, waardoor we nieuwe ideeën snel kunnen valideren. Samen bedenken we concepten, gaan we ontwerpen en testen, en krijgen we belangrijke inzichten.

Het eindproduct van een design sprint is het prototype dat door een groep van experts en gebruikers getest kan worden. Dat is soms een paperprototype, een klikmodel of een echte demo. Als maar duidelijk is wat we nu eigenlijk testen.

Wanneer gebruik je een design sprint

Er zijn grofweg twee scenario’s waarin een design sprint van pas komt:

1.      Voor de ontwikkeling van een nieuw product,

2.      Voor het verbeteren van een bestaand product.

Bij de start van een design sprint is het van groot belang het propleem of de uitdaging heel helder te formuleren. Dat wordt gedaan door het formuleren en bijstellen van het probleem of de uitdaging, het houden van interviews en wordt aangevuld met data, statistieken of gebruikersfeedback. Deze elementen samen zorgen voor nieuwe en vaak verrassende inzichten.

Op de eerste en tweede dag wordt zoveel mogelijk informatie verzameld en getrechterd zodat de ingrediënten ontstaan voor een prototype. En het prototype ga je in die week valideren bij de gebruikers.

Met een Design Sprint weet je binnen een week of je ideeën de moeite waard zijn. Een design sprint onderscheidt zich zo van het traditionele ontwerpproces: je leert snel welke behoeftes je klanten hebben en kunt ook snel zien of jouw oorspronkelijke idee voldoet aan die behoefte. Lange vergaderingen en discussies worden overgeslagen. Daarnaast creëer je draagvlak binnen je organisatie; het nieuwe product is samen met gebruikers ontworpen.

Samen resultaat boeken

Een design sprints doen we altijd samen met een klant en met echte gebruikers. We leren zo in een korte tijd heel veel over de klant, het belang van het product en hoe de gebruikers in het dagelijks leven het product gebruiken. De kennis die wordt opgedaan door het team zijn enorm. De lijntjes zijn kort en iedereen kan vanuit zijn of haar rol zoveel mogelijk input leveren om het product zo goed en gebruikersvriendelijk mogelijk te maken.

Een design sprint bestaat uit een behoorlijk gevarieerde samenstelling. Denk aan vier tot acht personen in het kernteam. Iedereen en elke rol is even belangrijk. In het kernteam zitten sowieso ontwerpers en ontwikkelaars en de producteigenaar vanuit de klant. De producteigenaar let op de doelstellingen vanuit het bedrijf en neemt samen met het kernteam definitieve ontwerpbeslissingen. De producteigenaar zorgt ook dat het resultaat van de Design Sprint wordt geïmplementeerd.

In de expertrondes zijn er zoveel mogelijk ‘echt’ gebruikers op de vloer. Zo kan iedereen vanuit zijn eigen rol of vakgebied zoveel mogelijk input leveren aan het prototype.

Hoe ziet een design sprint eruit?

Een design sprint is de ideale methode om binnen korte tijd een probleemstelling te valideren. Het is een uitstekende werkwijze om te testen of aannames kloppen en te zien of experts het prototype gebruiken zoals het team had bedacht. Het kan ook een opstap zijn tot verdere ontwikkeling of aanpassing van het product of nieuwe manier van werken.

Stel je hebt iets ontdekt wat nog niet goed werkt of helemaal niet aanslaat, dan zou je met elkaar nog een design sprint kunnen plannen om het product nog beter te maken en te laten aansluiten bij de behoefte van de gebruikers.